A16 Fluroscent

Fluorescenční mikroskop používá zobrazovací techniku, která umožňuje excitaci fluoroforů a následnou detekci fluorescenčního signálu. Fluorescenční mikroskopy vyžadují silný světelný zdroj (100 W Mercury nebo 5 W LED) a filtrační kostky k dichroickému zrcadlu, aby odrážely světlo na požadované vlně délky buzení / emise. Fluorescence vzniká, když světlo excituje nebo přesune elektron do stavu vyšší energie a okamžitě generuje světlo delší vlnové délky, nižší energie a jiné barvy než původní absorbované světlo. Filtrované excitační světlo pak prochází objektem, který má být zaostřen na vzorek, a emitované světlo je filtrováno zpět na detektor pro digitalizaci obrazu. Je široce používán v biologii a medicíně, stejně jako v jiných oblastech.